Hosting Service


"At drive og supportere sine egne IT løsninger optimalt kan være en udfordring for de fleste virksomheder. Bellcom Open Source kan bistå med at skabe værdier for din virksomhed"

Alle vore produkter og løsninger bygger på Open Source-modellen, hvilken har udmøntet sig i 5 vigtige succes-kriterier, der går igen i alle de områder, vi arbejder med.

 • Åbenhed
 • Sikkerhed
 • Robusthed
 • Fleksibilitet
 • Frihed

Hvis man alene har et par servere og 20-30 arbejds­stationer, bliver det ofte dyrt at have den fornødne ekspertise “in-house”, idet tidsforbruget ikke er højt nok til en fuldtidsansat professionel. Her giver det god mening at overdrage hosting af servere og support af arbejds­stationerne til en professionel leverandør.

I den anden ende risikerer store virksomheder at IT begynder at fylde en stor del i hverdagen. Der er mange servere og endnu flere arbejds­stationer at tage hånd om. Her opstår en omkostning og uudnyttet besparelse, idet virksomheden ikke har ekspertisen til at automatisere installationer, opgraderinger, maskinvedligehold og sikkerhedsopdateringer.

Bellcom kan bistå med ekspertise, der kan medføre store forbedringer eller besparelser for virksomheden.

Bellcom tilbyder 3 forskellige service linier for Hosting:

 • Free starter
 • Proffesionel
 • Extended PRO

Læs mere om de enkelte Service linier [Her]


Dette betaler du ikke for hos os
Markedet for outsourcing og hosting er en jungle. Lidt som med bankerne er det svært at gennemskue de enkelte udbydere. Hvad er indeholdt i den månedlige pris? Og hvad skal man betale ekstra for?

Hos Bellcom kan du som kunde være sikker på at følgende ikke er noget du får en efterregning på:

 • Antivirusopdateringer
 • Sikkerhedsopdateringer
 • Overvågning og monitorering
 • Opsætning af backup
 • Genetablering af backup ved nedbrud
 • Strøm
 • Softwarelicenser
 • Efterregninger, ved fri-trafik
 • Statistikoversigt over besøg
Open Outsourcing
Hos Bellcom er outsourcing en komplet pakkeløsning, hvor I som virksomhed har overladt hosting, drift og support til Bellcom. Dette kan være:
 • Servere
 • Groupware (Exchange®-erstatninger)
 • Arbejdsstationer
 • Webbaserede appliktaioner (ASP)
 • Internetløsninger
 • Portaler
 • Wireless netværk
 • Hele kontorløsninger
 • Betalingsløsninger
 • Andre Open Source baserede løsninger.....

Man behøver ikke tage til Indien, med den forøgede risiko til følge, for at spare penge ved outsourcing. Vi har opti­meret og automatiseret de fleste forretningsgange, og vi kan ved hjælp af Open Source-konceptet tilbyde konkurrencedygtig outsourcing i Danmark.

Open Hosting
Det er ikke nødvendigt at lave en komplet outsourcing af IT-ydelser for med fordel at benytte Bellcom. Mange af de discipliner, der benyttes i outsourcing, er en del af Open Hosting. Vi indgår i en dialog med jer om at identificere behovet for at hoste en applikation. Skal det være en dedikeret server, eller kan den placeres på en deleserver eller måske på en virtuel server? Vi tager alle overvejelser med i betragtning, såsom sikkerhed, skalerbarhed, oppetid og meget mere.

Hosting indebærer discipliner, og nedenfor er en kort liste over nogle af de discipliner, vi behersker.

 • Dedikerede servere
 • Deleservere (co-hosting)
 • Virtuelle servere – du bestemmer næsten selv prisen.
 • Load balancing
 • Clusterløsninger
 • Firewalls
 • VPN
 • PPTP forbindelser
 • Proaktiv overvågning
 • Bare Metal Restore og backup (intern og remote)
 • Loadtest og UseCases

Open Management (drift)
På serversiden, såvel som med arbejdsstationer, gælder det at de største omkostninger ikke ligger i anskaffelsen af udstyret. Dette er den mindste del. Anskaffelsen af software udgør hos “ikke Open Source baserede firmaer” en noget større del end selve hardwaren. Og herefter følger de næsten 80%, der anslået går til drift og support. At driften løber op skyldes ofte

 • At den software, der ofte benyttes til drift, koster penge.
 • At der ikke benyttes åbne standarder.

Det gør sig ikke gældende for “Open Management”. Her har vi benyttet os af muligheden for at udvælge de bedste softwareværktøjer, der allesammen understøtter åbne standarder, til at samle en vifte af overvågnings-, drifts- og vedligeholdelsesværktøjer, der er på fuld højde med de bedste Enterpriseløsninger på markedet i dag.

Open Management er en del af BellComs outsourcing- og hostingprodukter, men vi tilbyder det også gerne til kunder med egne servere, der skal overvåges og vedligeholdes.

Open Support
Det har gennem en del år været diskuteret at Open Source ikke kunne komme i betragtning til erhvervslivet, da man jo ikke havde nogen organisation at tilkøbe/modtage support fra.

Om det er outsourcing, hosting eller applikationsdrift, tilbyder BellCom muligheden for at tilkøbe fuld support på Open Source-applikationer. Alle henvendelser på support logges i vores “issue tracking”-system, så der altid tages fat om problemerne i tide. Supporten tilbydes inden for normal arbejdstid, men det er også muligt at tegne 24x7 support.

Prissætning og finansiering
Ud over de traditionelle betalingsmetoder, hvor vi tilbyder at man kan betale per server, per bruger eller kontant, tilbyder vi at deltage i en såkaldt “Gain-sharing”. Dvs. vi sammen med kunden udarbejder en ROI for et projekt, og så modtager en procent sats af den forventede besparelse/ rationaliseringsgevinst.

For udvalgte kunder arbejder vi også ud fra en årlig ydelse, der omfatter hele kundens engagement hos BellCom. Denne aftale evalueres hvert år efter betalingen.

Et spørgsmål om tillid - Bellcom
At outsource, eller bare overlade et enkelt af sine IT-systemer til et andet firma, kræver tillid. Tillid til at den valgte udbyder kan løfte opgaven, har de fornødne kompetencer, samt at virksomheden er stabil og kan forventes at findes i markedet mange år endnu.

BellCom er erfaren inden for tilretning og udvikling af applikationer, outsourcing, hosting, drift og support, hvilket synliggøres ved:

 • Vi har været i markedet i mere end 10 år.
 • Vi har veluddannede medarbejdere.
 • Vi har et Stort netværk af samarbejdspartnere.
 • Vi er medlem af DI.
 • Vi er medlem af Open Source Leverandørforeningen.
 • Vi hoster i eget driftscenter.
Bellcoms generelle betingelser for hosting finder du [her]

Ring til os og hør mere om hvor nemt vi gøre dine ideer til virkelighed!

Ring på telefon: 2993 0008 eller send en mail til e-mail: janum@bellcom.dk