Bred aftale om Åbne standarder fra 2008

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om anvendelsen af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige.

Aftalen indebærer, at offentlige myndigheder fra den 1. januar 2008 skal anvende syv sæt obligatoriske åbne standarder i forbindelse med nye it-systemer, medmindre det giver ekstra omkostninger. Alle myndigheder skal samtidig kunne modtage tekstdokumenter i to åbne dokumentstandarder.

Læs mere på:
http://oio.dk/aabnestandarderforsoftware

Bellcom vurderer: 

Den af de syv standarder der rammer bredest, og som vil være med til at sætte en standard på alle websites i Danmark er den om 

"Standarder for offentlige hjemmesider og tilgængelighed". Anbefalingerne heri er almen gyldige og vil ligge til grund for Bellcoms arbejder med hjemmesider allerede fra efteråret 2007. De andre standarder vil bliver taget op og implementeret efter behov. 

Se mere om vejledningen her.